Hvem kan udstede LEI-numre?

LEI-numre kan kun udstedes af autoriserede udstedere. Du kan på nettet finde en række autoriserede, danske udstedere af LEI-koder. På de respektive sites vil du nederst på siderne se et tydeligt logo, der viser en globus, med bogstaverne LEI ved siden af, plus navnet Global Legal Entity Identifier Foundation. Ingen, der ikke er autoriseret, slipper af sted med at have dette på deres hjemmeside. Altså kan du være tryg.

Mange udstedere af LEI-koder oplyser samtidig hvilke pengeinstitutter, der anbefaler at få LEI-kode udstedt hos netop denne udsteder. Du kan derfor være sikker på, at når en udsteder af LEI-koder fremstår som autoriseret, er det også sandt. Man slipper heller ikke af sted med at opgive navne og vise logoer for en række danske banker, hvis ikke der er hold i det. Du kan derfor roligt søge blandt autoriserede udstedere.

Det engelske navn nævnt ovenfor, Global Legal Entity Identifier Foundation – forkortet GLEIF, er den instans, der globalt holder styr på systemet med LEI-koderne. Det er GLEIF, der giver autorisation til de lokale udstedere af LEI-koder, for eksempel i Danmark. Systemet er globalt, og der skal være tjek på det.

Over hele verden benyttes det samme system, der grundlæggende går ud på, at enhver der udfører internationale finansielle transaktioner, skal have en LEI-kode. Forkortelsen LEI står for Legal Entity Identifier, altså på dansk noget i retning af Lovmæssig Identifikation af (finansiel) Enhed.

Hvad er meningen med Lei-koder?

Meningen med LEI-koderne er at kontrollere finansielle operationer globalt. Men det er ikke kun myndigheder, der har adgang til systemet. Alle kan tjekke identiteten på en virksomhed, en fond, en forening eller andre, der udfører finansiel aktivitet internationalt. Dette kan også være til din fordel.

Udstedere af LEI-koder kaldes med en engelsk forkortelse for en ‘LOU’. Dette står for Local Operating Unit, altså en Lokal Operativ Enhed. En sådan LOU har altså fået autorisation af GLEIF til at udstede LEI-koder. Priserne og andre vilkår for denne service varierer en del, og det kan betale sig at sammenligne udstedere.

Selvom alle udstedere af LEI-koder skal arbejde efter samme regler, når det gælder selve koden og den internationale registrering, så er der ikke fælles, globale regler for priser og service. I princippet kan du vælge en hvilken som helst autoriseret LOU, en dansk eller udenlandsk, men det er ikke helt så simpelt.

Er det en fordel med dansk LOU?

Som dansk virksomhed, finansiel operatør generelt, er det en fordel at have en dansk LOU. Du får support på dansk, og din lokale udsteder kender forholdene for danske finansielle aktører. Når du dernæst sammenligner forskellige danske udstedere af LEI-koder, er prisen selvfølgelig vigtig. Men også service.

Prisen på LEI-koder afhænger hos alle udstedere af den periode, din LEI-kode skal gælde. Jo længere tid, din koder gælder, jo billigere bliver det pr. år. Lidt ligesom når du tegner andre former for abonnementer. Samtidig skal du holde øje med, om udstederen har gebyrer, der ikke er inkluderet i prisen for LEI-koden. Desuden er det rart, hvis der er support – på dansk – 24/7, i hvert fald via e-mails.